Rajono lituanistės tobulino kompetencijas

      Spalio 22 dieną vyko rajono lietuvių k. mokytojų metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Aušrinė Ambrazienė pristatė Ugdymo plėtotės centre metodinių dienų metu gautą informaciją, aptarė naujų lietuvių k. ir literatūros programų įgyvendinimo subtilybes.

     Molėtų gimnazijos lituanistė Lina Kraujelienė supažindino su brandos egzaminų vertinimo metu gauta medžiaga, mokytojos praktiškai išbandė rašinių taisymo darbus. Mokytojos aptarė metodinio būrelio prioritetus, numatė naujų mokslo metų veiklos planą, kvalifikacijos tobulinimosi kryptis.