Mokyklų lyderystės renginys

2019 m. spalio 7 d. vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Švietimo bendruomenės informavimas apie projekto ‚ Lyderių laikas 3“ veiklas Molėtų rajono savivaldybėje“. Renginyje dalyvavo beveik 70 rajono švietimo įstaigų pedagogų, vadovų, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų.

Renginio pradžioje švietimo bendruomenę pasveikino Molėtų r. savivaldybės meras S. Jauneika,  paskaitą apie pozityvius ryšius organizacijoje skaitė kūrybinės grupės kuratorė, psichologė Rūta Gudmonaitė. Savivaldybės kūrybinės komandos narės Dalia Skebienė ir Rima Kazlauskienė trumpai pristatė  kuriamą pokyčio projektą „Profesinis dialogas mokinių savivaldžiam mokymuisi“ .

Vėliau mokytojai skirstėsi į grupes aptarti mokykloje vykstančius profesinius dialogus, mokinių savivaldų mokymąsi, diskutuoti apie tolesnes projekto vystymosi kryptis. Renginio pabaigoje Molėtų savivaldybės mero patarėjas Valentinas Stundys apibendrino išsakytas mintis, pateikė savo įžvalgas. Kūrybinės grupės vadovė Natalija Ališauskienė pristatė artimiausias projekto veiklas.