Rajono lituanistės aptarė Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo kryptis

5, 7, 9 klasėse

Rugsėjo 6 d. Molėtų švietimo centre susirinkę lietuvių kalbos mokytojai tarėsi kaip pasirengti naujos Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 5, 7, 9 klasėse įgyvendinimui, analizavo atnaujintas lietuvių kalbos bendrąsias programas, modeliavo metodinės veiklos kryptis 2016/2017 m. m.