Specialiųjų pedagogų ir logopedų edukacinė išvyka į Utenos ugdymo įstaigas           

Grupei specialiųjų pedagogų ir logopedų organizuota išvyka į Utenos ugdymo įstaigas tikslu susipažinti su uteniškių gerąja darbo patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Utenos Krašuonos progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų komanda pristatė sėkmingus ugdymo metodus, darbo formas, kurias taiko savo darbe, parodė ugdymo/si aplinkas. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė pasidalijo patirtimi, kokias ugdymo priemones naudoja ir kaip jas taiko ugdymo procese.

Išvykos metu pedagogai lankėsi Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“.