Molėtų rajono logopedės dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje

       Molėtų rajono logopedės R. Andreikėnienė, I. Kiškienė, R. Zarembienė ir spec. pedagogė E. Rožėnienė dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Teorijos ir praktikos dermė logopedo/logoterapeuto darbe“. Konferencijos tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis ir praktinėmis žiniomis apie vaikų ir suaugusiųjų balso ir sklandaus kalbėjimo sutrikimus, naujausias vertinimo ir įveikimo strategijas bei rekomenduojamas apsaugos dezinfekcines priemones specialistams, dirbantiems švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose. Buvo pristatyta R. Ivoškuvienės ir V. Makauskienės knyga „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika“.