Švietimo pagalbos specialistų metodinis pasitarimas         

Gegužės 11 d. vyko Molėtų r. ugdymo įstaigų logopedų ir spec. pedagogų metodinis pasitarimas tema „Nuotolinio darbo būdai, priemonės ir rezultatai, dirbant su SUP vaikais Kijėlių SUC“. Pateikta išsami informacija apie nuotolinio ugdymo reikšmę vaikams, turintiems didelius arba labai didelius poreikius, kokiomis priemonėmis, metodiniais instrumentais ugdomi vaikai. Pateikta filmuota medžiaga - grįžtamasis ryšys iš vaikų (tėvų). Darbas tikrai sunkus, individualizuotas, pedagogai kruopščiai tam pasirengę ir dirba. Pagrindinį pranešimą pristatė Asta Jakovlevienė, Kijėlių SUC direktorė, savo mintimis pasidalijo logopedės Ina Kiškienė ir Loreta Kazlauskienė. 

Apie darbo svarbą ir kiekvieną dieną vis kitus iššūkius kalbėjo R. Zarembienė, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, J. Bagdonienė, Suginčių pagrindinė mokykla, V. Mozūrienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l./d., diskusijoje dalyvavo kitos švietimo pagalbos specialistės.