Gerosios patirties seminaras matematikos mokytojams

         Birželio 16 d. Zarasų rajono matematikos mokytojai lankėsi Molėtų gimnazijoje. Molėtų gimnazijos matematikos mokytojų komanda vedė seminarą „Matematikos mokymo(si) patirtis Molėtų gimnazijoje“.  Seminaro dalyviai aptarė SSGG analizės metodo taikymo mokinio asmeninei pažangai galimybes, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės veiklą,  pasidalino integruotų pamokų, projektinės veiklos organizavimo patirtimi.