Dr. R. J. Kudžmos paskaita matematikos mokytojams

Molėtų r. matematikos mokytojai, dalyvavę dr. Ričardo Kudžmos paskaitoje „Matematikos mokymo proveržis Singapūro mokyklose“, aiškinosi, kodėl Singapūro švietimo sistema yra viena veiksmingiausių, o Singapūro mokiniai vieni stipriausių pasaulyje matematikos srityje.

„Norint kažką suprasti, reikia tai paaiškinti (išreikšti) mažiausiai dviem būdais: algebriškai ir geometriškai“ - pradėjo paskaitą lektorius. Singapūre sukurta matematikos mokymo(si) metodika orientuota į mąstymo gebėjimų ugdymą, gilesnį supratimą, įvairesnius problemų sprendimo būdus. Mokytojai susipažino su matematikos uždavinių sprendimu naudojant Singapūro metodiką, aptarė, kaip daugybe įvairiausių būdų galima vaizdžiai išspręsti žodinį uždavinį.