Edukacinė išvyka „Individualios mokinio pažangos įsivertinimo ir vertinimo patirtys

Kaišiadorių Algordo Brazausko gimnazijoje“         

Rajono matematikos mokytojai lankėsi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, susipažino su šios mokyklos ugdymo/si aplinkomis, informacijos centro-bibliotekos šiuolaikiškai įrengtomis skaityklomis ir erdvėmis. Gimnazijos direktorius S. Bernikas pristatė kuriamą mokinių mokymosi motyvacijos, individualios mokinio pažangos vertinimo, įsivertinimo sistemą, matematikos mokytojos pasidalino individualios mokinio pažangos stebėsenos patirtimi matematikos pamokose: kaip patys mokiniai įsivertina ir kaip mokytojos stebi individualią mokinio mokymosi pažangą. Išvykos dalyviai dalyvavo ekskursijoje po Kaišiadoris.