Matematikos mokytojų metodiniame pasitarime - ugdymo turinio atnaujinimo tendencijos         

Spalio 23 d. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono matematikos mokytojų metodinis pasitarimas, kurį vedė metodinio būrelio pirmininkė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Elvyra Dirmaitė. Pasitarime pristatyta UPC metodinės dienos metodinė medžiaga, kalbėta apie numatomą matematikos ugdymo turinio atnaujinimą, apžvelgtos dalykinių kompetencijų tyrimo išvados, pedagogų etikos kodeksas, pristatytos matematikos mokymo priemonės aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.