Skaitymo gebėjimų ugdymas matematikos pamokose

        Metodinio pasitarimo metu mokytoja E. Dirmaitė pristatė Ugdymo plėtotės centro organizuotoje metodinėje dienoje „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“ gautą informaciją. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos  mokytoja D. Černiauskienė ir matematikos mokytoja E. Mackonienė pristatė NMVA projekto „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ vykdytas veiklas, aptarė skaitymo strategijas taikytinas matematikos pamokose, pasidalino matematinio teksto suvokimo gebėjimų ugdymo patirtimi. Pasitarimo dalyviai aptarė veiklas, reikalingas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus, numatė metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo renginius 2016-2017 m. m.