Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas II etapas“ mokymai

     Molėtų švietimo centras organizavo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ suaugusiųjų mokymą pagal 19 modulių programas 25 savivaldybėse. 

    40 akad. val. Media mokymus vedė. Jurgita Kniaziukienė – Alantos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja.

    Nuotraukoje dalyviai, įgiję ir patobulinę IT kompetencijas ir gavę kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.