Dailės ir technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

          Dailės ir technologijų mokytojų metodinis pasitarimas „Meninio ir technologinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2017–2018 m. m.“ vyko Molėtų progimnazijoje įrengtoje modernioje „VMG mokykla“ kulinarijos klasėje. Metodinio pasitarimo dalyviai buvo susipažindinti  su informacija  iš švietimo bendruomenės forumo „Kas aktualu šiais mokslo metais?“, aptarė 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, 2018 m. mokinių dailės, technologijų olimpiadų rajono etapų, tradicinės kūrybinių darbų parodos organizavimą, numatė metodinę veiklą ir renginius 2017-2018 m. m.

        Antroje pasitarimo dalyje „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja Daiva Vasiljevienė mokė kurti stalo dekoravimo elementus iš popierinių servetėlių ir dekoratyvinio popieriaus.