Metodinė diena „Integracija mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“

   Metodinė diena vyko bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Dalyvius sveikino Molėtų r. savivaldybės vicemeras M. Kildišius. Mokytojai dalijosi patirtimi apie integruotą ugdymą, veiklas vykdomas mokyklose. Darbo grupėse aptarta mokytojų patirtis, situacija Molėtų r. savivaldybės mokyklose, konkretūs darbai, integravimo rezultatai bei trukdžiai, problemos, galimi problemų sprendimo būdai. Dr. L. Statauskienė (UPC) pranešime pristatė būdus, galimybes, pateikė integravimo praktinius pavyzdžius.

Darbo grupėse apibendrinimas.