Metodinė diena „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose, siekiant mokinių pažangos“

    Metodinė diena „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose, siekiant mokinių pažangos“ vyko Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje. Metodinės dienos dalyvius pasveikino Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos direktorė Vilė Petkūnienė ir gimnazijos mokiniai, parodę pilietinę, meninę programą. Pranešimą „Kaip siekti gilaus supratimo?“ skaitė dr. Viktorija Sičiūnienė, LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto docentė. Mokytojai tęsė darbą trijose darbinėse dalykinėse sekcijose: klausė pranešimų, dalijosi gerąja patirtimi, aptarė problemas, teikė pasiūlymus, rekomendacijas. Dalyviai džiaugėsi turininga metodine diena, šiltu bendravimu, dalinimusi, kuris nesibaigia. Sutarta, kad sukauptą sėkmingą patirtį, taikant skaitymo strategijas, pristatys švietimo centro organizuojamų seminarų, praktikumų, metodinių pasitarimų metu.   

    Metodinės dienos darbotvarkė

    Pranešimas „Kaip siekti gilaus supratimo?“ - dr. Viktorija Sičiūnienė

    Darbo sekcijose apibendrinimas