Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdyme - geroji Molėtų r. mokytojų patirtis

Inturkės pagrindinėje mokykloje organizuota metodinė diena „Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdyme“, tikslu pasidalinti gerąja darbo patirtimi kaip ugdymo procese mokymosi būdų įvairovė, jų derinimas sužadina mokinių susidomėjimą, įtakoja mokymosi motyvaciją, gerina pasiekimus.

Metodinės dienos dalyvius pasveikino Inturkės pagrindinės mokyklos direktorė Nijolė Žemčiugovienė ir mokyklos mokiniai, parodę meninę programą. Pranešimus skaitė ir dalijosi gerąja darbo patirtimi įvairių dalykų mokytojai iš Inturkės pagrindinės mokyklos, Molėtų pradinės mokyklos, Molėtų pedagoginės-psichologinės tarnybos, Molėtų progimnazijos, Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Giedraičių Antano Jaroševičiaus ir Molėtų gimnazijų. Mokytojai kalbėjo apie lokalios aplinkos panaudojimą ir kūrybiškumo skatinimą istorijos ir pilietiškumo pamokose, projektų metodo efektyvų naudojimą matematikos pamokose, vertinimo įtaką motyvacijos skatinimui, debatų panaudojimo galimybes, IKT tikslingą taikymą, apie žaidimus, skatinančius mokinių motyvaciją ir pan.

Dalyviai džiaugėsi turininga metodine diena, šiltu bendravimu, dalinimusi sukaupta sėkminga patirtimi.