Metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai Molėtų gimnazijoje“

Spalio 30 d. organizuota metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai Molėtų gimnazijoje“, tikslu pasidalinti gerąja Molėtų gimnazijos mokytojų veiklų patirtimi apie mokinių ugdymą, siekiant jų pažangos.

Metodinės dienos dalyvius pasveikino Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė, vicemeras M. Kildišius. Muzikinį sveikinimą susirinkusiems dovanojo Molėtų gimnazijos mokiniai. Pranešimus skaitė ir gerąja darbo patirtimi dalijosi Molėtų gimnazijos pedagogai, bendruomenės atstovai. Apie bendruomenės susitarimus dėl pasiekimų ir pažangos kalbėjo Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė. Individualios pažangos stebėjimo sistemą Molėtų gimnazijoje pristatė Molėtų gimnazijos direktorės pavaduotoja V. Dubauskienė. Gimnazistė J. Židonytė žaismingai papasakojo apie įtraukiančias veiklas Molėtų gimnazijoje ir galimybes siekti asmeninės pažangos. Tėvų vardu kalbėjusi N. Cesiulienė pasakojo apie sėkmingai įgyvendintą idėją - organizuotą konkursą mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos. Metodinės dienos lektoriai kalbėjo apie savęs įsivertinimo, vertinimo, asmeninės pažangos skatinimo įrankius, savanorystės patirčių, grupinio darbo, bendradarbiavimo, netradicinio ugdymo įtaką mokinių pažangai, apie organizuojamas mokinių adaptacijos, refleksijos dienas, apie mokytojo, klasės auklėtojo, soc. pedagogo, ugdymo karjerai specialisto, psichologo darbą siekiant mokinių pažangos.

Dalyviai džiaugėsi turininga metodine diena, šiltu bendravimu, dalinimusi sukaupta sėkminga patirtimi.