Metodinė diena „Neformalus švietimas - galimybė patirti sėkmę įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

        Gegužės 10 d. Kijėlių specialiojo ugdymo centre organizuota metodinė diena tikslu - pasidalinti gerąja veiklų patirtimi apie darbą neformalaus ugdymo srityje. Pranešimą apie neformalųjį švietimą, jo įtaką asmenybės ugdymui/si, mokinių saviraiškai ir savirealizacijai skaitė A. Morkūnienė iš Ugdymo plėtotės centro. Gerąja darbo patirtimi dalijosi Molėtų pradinės mokyklos spec. pedagogės – Jurgita Grajauskienė ir Eglė Vičienė, pranešimus skaitė Kijėlių spec. ugdymo centro direktorė A. Jakovlevienė,  auklėtojos L. Rupeikienė ir A. Janulionienė. Metodinės dienos dalyviai išbandė vilnos vėlimo ir molio lipdybos technikas meninėse dirbtuvėse, kurias organizavo I. Šilinskienė ir E. Andriukonienė.