Metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos organizavimas sutrikusios regos mokiniui“

     2020 m. vasario 27 dieną Molėtų r. švietimo pagalbos specialistės logopedė Lina Repšienė, specialioji pedagogė Edita Rožėnienė ir logopedė – spec. pedagogė Rita Andreikėnienė dalyvavo Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Centro organizuotoje Metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos organizavimas sutrikusios regos mokiniui“, kurios tikslas buvo suteikti šalies Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams žinių apie regos sutrikimus ir švietimo pagalbos teikimą sutrikusios regos mokiniams.

   Renginyje buvo pristatyta LASUC veikla organizuojant pagalbą sutrikusios regos vaikams. Pristatytos ugdymo priemonės, skirtos akliesiems ir silpnaregiams. Buvo aptartos tiflopedagogo pagalbos bendrojo ugdymo įstaigų silpnaregiams vaikams galimybės. Pristatytas regos sutrikimų turinčių priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimas. Aptartos regos sutrikimų priežastys bei įtaka aklo vaiko vystymuisi ir ugdymui(si).