Molėtų r. mokytojų metodinė konferencija „Kaip ūgtelėti 2016-2017 mokslo metais?“

      Artėjant Rugsėjui Molėtų švietimo centras sukvietė rajono mokytojus, mokyklų vadovus, Švietimo skyriaus darbuotojus į metodinę konferenciją „Kaip ūgtelėti 2016-2017 mokslo metais?“ netradicinėje aplinkoje - Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Konferencijoje dalyvavo, pedagogus sveikino Molėtų r. savivaldybės administracijos direktorius S. Jauneika, Alantos TVM direktorius V. Pusvaškis. Alantos dvaro meno galerijos autorius, žurnalistas V.Žukas pasidalino savo įžvalgomis kokia yra tikroji mokyklos misija, kas yra pedagogas mokiniui, dr. S. Zybartas - LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius pristatė pedagogų rengimo, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos gaires, pagrindines švietimo kryptis 2016-2017 m. m., dr. L. Statauskienė - Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vedėja sistemiškai pažvelgė į ugdymo naujoves. Konferencijoje pranešimus skaitė Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas A. Jurkšaitis, Utenos švietimo centro direktorė V. Bujanauskienė, Molėtų gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė R. Mongirdienė. 2016-2017 m. m. veiklos akcentus pristatė R. Žvinienė, Molėtų švietimo centro direktorė. Tai individuali kiekvieno mokinio pažanga, skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų, žemų mokinių pasiekimų mažinimas ir aukštesniųjų didinimas, pamokos veiksmingumo didinimas, pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas, kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų ir savivaldybių pažangos ataskaitų skelbimas, savivaldybės sutarčių su mokyklomis dėl mokinių pasiekimų gerinimo sudarymas. Direktorė supažindino su Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis Molėtų savivaldybės švietimiečiams, publikuojamomis leidinyje, kuriame nacionaliniu ir regioniniu lygmaniu apžvelgti mokinių pasiekimai ir jiems įtaką darantys veiksniai. Metodinę konferenciją apibendrino, sėkmės ateinančiais mokslo metais linkėjo kultūros ir švietimo skyriaus vedėja N. Kimbartienė.