Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas

Mokyklų metodinės tarybos nariai pasitarime svarstė Metodinės veiklos nuostatus, dalijosi gerąja darbo patirtimi, aptarė dalykų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 m. m. Diskutavo apie bendrą metodinį renginį ir siūlė organizuoti metodinių idėjų mugę. Ši idėja bus aptarta dalykų metodinių būrelių pasitarimuose.