Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis

               Mokyklų metodinė taryba gegužės 18 d. susirinko į paskutinį šių mokslo metų posėdį, organizuotą ne tradicinėje aplinkoje – tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“. Metodinių būrelių pirmininkai aptarė 2015-2016 m. m. vykdytą metodinę veiklą, diskutavo apie ateinančių mokslo metų kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos kryptis, rugpjūčio mėnesį vyksiantį rajono mokytojų sambūrį. Pasitarimo dalyviai aktyviai įsijungė į „Meniško kaimo“ edukacines programas, susipažino su „Meniško kaimo“ veiklomis. Rūta Vekerotienė - rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Lina Dieninė – Molėtų menų mokyklos mokytoja, abi sesės „Meniško kaimo“ svetingos, dainingos, sumanios šeimininkės. Mokytojai neformaliai bendravo valandėlę plaukdami laivu Bebrusų ežeru.