Mokyklų metodinė taryba posėdžiavo Balninkuose

          Mokyklų metodinė taryba, rajone veikianti metodinių grupių pirmininkų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti rajono metodinių grupių veiklą, apibendrino šių mokslo metų darbą išvažiuojamojo posėdžio, kuris buvo surengtas Balninkuose, VšĮ „Kaimynės namuose“,  metu.  Mokyklų metodinės tarybos nariai analizavo rajono pedagogams organizuotą metodinę  dieną  – pedagoginių idėjų mugę „Geros mokyklos link“, diskutavo dėl kitų mokslo metų rajono mokytojų metodinės dienos formato ir temos, tarėsi kaip skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi profesine patirtimi.