Seminaras  „Mokinio pažangos matavimas - svarbi ugdymo(si) proceso dalis“         

  Sausio 3 d. Molėtų švietimo centre gamtamokslinio, socialinio ugdymo ir matematikos mokytojams organizuotas seminaras ,,Mokinio pažangos matavimas- svarbi ugdymo(si) proceso dalis“, kuriame savo gerąja patirtimi dalijosi Astra Korsakienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė. Mokytoja akcentavo pasirinktos temos aktualumą ir naudą ne tik mokyklai, bet ir mokiniui, dalijosi savo sukaupta sėkminga patirtimi ir pristatė sistemas, idėjas bei bendrą veiklą kaip organizuoja mokinių pažangos matavimą pamokoje. Dalyviai pasitikrino dar kartą kas yra Mokytojas? Pasak lektorės „Mokytojui svarbiausia motyvuoti, įtikinti mokinį, kad jis pats turi mokytis, siekti rezultato.“