Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

Metodinio pasitarimo metu, rajono muzikos mokytojai aptarė muzikinio ugdymo kokybės gerinimo galimybes,, aiškinosi skaitymo strategijų taikymo galimybes muzikos pamokose, žiūrėjo lektorės Z. Nauckūnaitės paskaitos video įrašą. Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Vekerotienė pristatė naujausią informaciją iš Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“, pademonstravo naujus muzikos vadovėlius, supažindino su naudingomis internetinėmis svetainėmis. Mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo poreikį, numatė renginius 2016-2017 mokslo metams.