Dalykų integracija muzikiniame ugdyme

Rajono mokyklų muzikos mokytojams organizuotas 18 akad. valandų programos „Dalykų integracija muzikiniame ugdyme“ pirmas seminaras, kuris vyko Molėtų pradinėje mokykloje. Šios mokyklos muzikos mokytojos - V. Kaušinienė ir R. Vizbarienė vedė atviras integruotas pamokas, dalijosi gerąja darbo patirtimi, o mokytojos E. Bužinskienė ir D.  Pumputienė pristatė savo patirtį kaip meninį ugdymą integruoja į neformalųjį švietimą – kuria su mokiniais miuziklus.