Nuotoliniai metodiniai pasitarimai rajono kalbų mokytojams

Siekiant apžvelgti nuotolinio mokymo metu iškylančias problemas, aptarti kalbų pamokose naudojamus skaitmeninius įrankius, lapkričio mėn. organizavome rajono užsienio (anglų, rusų k.) ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojų metodinių grupių pasitarimus. Pedagogai trumpai susipažino su įspūdžiais iš virtualios stažuotės Suomijoje, diskutavo, dalinosi patirtimi, apžvelgė naudojamas nuotolinio ugdymo platformas, numatė tolesnes metodines veiklas.