Sausio mėnuo - dalykinių olimpiadų ir konkursų metas

    Sausio pradžioje įvykę epistolinis ir jaunųjų filologų konkursai nudžiugino dalyvių gausa ir brandžiais kūriniais. Epistolinio konkurso komisija į respublikinį turą išsiuntė net tris mokinių darbus: Orintos Mikalauskaitės iš Inturkės pagrindinės mokyklos (mokyt. Ona Cesiulienė), Giedriaus Gečio (mokyt. Daiva Sičiūnienė) ir Linos Jamantaitės (mokyt. Aušrinė Ambrazienė) iš Molėtų gimnazijos.

     Filologų konkursui pateikti įvairių literatūros žanrų (poezijos, publicistikos, prozos) kūriniai. Į respublikinį turą keliauja trys Molėtų gimnazijos mokinių darbai: Jovitos Kaminskaitės publicistinis rašinys, Godos Bržozauskaitės poezija (abiejų mokyt. Lina Kraujelienė) ir Skaistės Tamoševičiūtės (mokyt. Danguolė Jurelienė) proza.

    Gabūs rajono mokiniai gausiai  dalyvavo ir anglų kalbos žinių patikrinime. 11 kl. mokiniams skirtoje olimpiadoje nugalėjo ir į respublikinį turą Vilniuje keliauja  Germantė Lovčikaitė (mokyt. Stasė Stundienė), o 9-10 kl. anglų k. konkurse geriausia pripažinta Monika Leišytė (mokyt. Danguolė Dirmienė), kuri dalyvaus kovo mėnesį vyksiančiame respublikiniame konkurse Kaune. Abi mokinės mokosi Molėtų gimnazijoje.

   2014 metų rajoninės anglų kalbos olimpiados nugalėtoja Rūta Andreikėnaitė (mokyt. Vita Maželienė) respublikoje buvo įvertinta specialiuoju  prizu už geriausią filmo apžvalgą. Linkime mūsų rajono gabiausiems sėkmės ir šių  metų respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose!