Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

Vasario 20-21 dienomis vyko Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymai rajono ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams. Mokymus vedė kūno kultūros mokytojos ekspertės I. Vaicekauskienė (Molėtų progimnazija) ir D. Šklėriūtė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Mokymų programos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis. 

Mokymai buvo patirtiniai, grindžiami veiklomis, išbandymu. Mokytojai susipažino su OVUP programa, išbandė olimpinių vertybių ugdymo programoje pateiktas užduotis, veiklas, kūrė naujas užduotis, jas išbandė grupėse, aptarė šios programos pritaikymo galimybes įvairių dalykų pamokose. Programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, visomis pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškosios vertybės, kurių atradimas, įskiepijimas vaikuose – kiekvieno pedagogo, kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos užduotis.