Baigta vykdyti programa „Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo problemų mažinimas“         

18 akademinių valandų socialiniams pedagogams ir  vaiko gerovės komisijos nariams skirta programa,  kurios tikslas buvo įsigilinti į mokinių mokyklos nelankymo priežastis, sėkmingai apibendrinta apskrito stalo diskusijoje „Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas: ką galime nuveikti kartu?“. Molėtų savivaldybės mokyklų lankomumo situaciją pristatė Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Natalija Ališauskienė. Diskusijos dalyviai apžvelgė savų mokyklų patirtis, drauge analizavo pamokų nelankymo priežastis, aptarė taikytinas prevencines poveikio priemones.