Naujosios Z kartos gamtamokslinės motyvacijos ugdymas

       Kovo 21 d. gamtamokslių dalykų ir geografijos mokytojams organizuotas seminaras „Naujosios Z kartos gamtamokslinės motyvacijos ugdymas“, kurį vedė Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedros prof. dr. P. Pečiuliauskienė. Seminaro dalyviai susipažino su naujosios Z kartos socialine charakteristika, šios kartos mokinių informacijos apdorojimo, skaitymo ypatumais, aptarė naujosios kartos mokinių mokymo ir mokymosi strategijas, sužinojo ENGAGE projekto esmę ir paskirtį, analizavo projekto metodinę medžiagą, esančią internetiniame puslapyje, įgijo žinių ir įgūdžių kaip naudoti tyrinėjimu grindžiamą mokymąsi, aptarė gamtamokslinės motyvacijos veiksnius, gamtamokslinio ugdymo tobulinimo metodines rekomendacijas.