Tyrimo „Perdegimo sindromas darbe: kaip jaučiasi Molėtų rajono mokytojai“ pristatymas

Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba yra partneris, vykdant Molėtų švietimo centro sveikatos projektą. Atliktas tyrimas, kurio tikslas - sužinoti Molėtų rajono mokytojų savijautą, įvertinant perdegimo sindromo požymius., remiantis tyrimo duomenimis, planuoti galimus mokytojų savijautai gerinti pagalbos būdus. Tyrime dalyvavo: anonimines anketas apie perdegimo sindromą darbe užpildė 277 Molėtų rajono švietimo įstaigų mokytojai. Tyrimo uždaviniai: anonimiškai apklausti visus sutikusius dalyvauti tyrime Molėtų rajono mokytojus; atlikti apklausos analizę; parengti visų Molėtų rajono mokytojų ir konkrečiose ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų savijautos analizę; pateikti visų Molėtų rajono mokytojų savijautos analizę Molėtų rajono švietimo įstaigų vadovams; pateikti kiekvienos ugdymo įstaigos mokytojų savijautos analizę susitikimo–diskusijos su kiekvienos ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos ir mokytojais metu. Tyrimą vykdė, apibendrino ir rajono mokyklų vadovams pristatė Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė.