Apskrito stalo diskusija apie pilietiškumo ugdymą mokykloje

     Rajono mokyklų pedagogai  dalijosi gerąja patirtimi ugdant mokinių pilietiškumą.  Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja S. Laurinavičienė  akcentavo, kad svarbu kalbėti su mokiniais apie propagandą,  mokyti ją atskirti, pateikė mokytojams naudingų nuorodų metodinei medžiagai. Molėtų pradinės mokyklos socialinė pedagogė G. Kuodienė  pasidalijo patirtimi kaip buria mokyklos mokinių aktyvą, kaip aptaria aktualijas, vykdo akcijas. Suginčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja A. Laužikienė akcentavo, kad pilietiškumą galima ugdyti paprastais būdais – valstybinių švenčių proga paskatinti sveikinti vieni kitus žinutėmis, skaityti grožinę literatūrą ir sieti su istorija, pilietiškumu, integruoti su kitais mokomaisiais dalykais ir pan.. Renginio dalyviai stebėjo ir aptarė video medžiagą, diskutavo tarpusavyje apie jos pritaikymą dirbant su mokiniais.