Pradinių klasių mokytojai aptarė ugdymo kokybės gerinimo galimybes

     Rajono pradinių klasių mokytojai metodinio pasitarimo metu aptarė pradinių klasių mokinių  ugdymo/si kokybės gerinimo galimybes, rajoninius renginius gabesniems mokiniams. Numatė metodinę veiklą 2015-2016 mokslo metams. Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Kimbartienė perteikė medžiagą iš UPC organizuotos metodinės dienos paskaitų „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. Ką galime padaryti“.