Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogių išvyka į „Šiaurės licėjų“

        Grupė rajono priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogių lankėsi privačioje Vilniaus mokykloje „Šiaurės licėjus“. Ši įstaiga dirba pagal skandinaviško ugdymo modelį, vykdomas formalus ir neformalus švietimas, mokiniai mokykloje būna visą dieną. Mokyklos direktorė Jovita Starkutė pristatė mokyklos vertybes, ugdymo aplinkas, papasakojo apie individualizuotą ugdomąją veiklą, pasiekimų vertinimą, integraciją. Pasidalijo gerąja darbo patirtimi dirbant su tėvais, formuojant teigiamą kolektyvo mikroklimatą.