Mokytojos M. Šėžienės patirtis stažuotėje Anglijoje

     Rajono pradinių klasių mokytojams organizuota apskrito stalo diskusija, kurios metu Molėtų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Marijana Šėžienė perteikė įgytą patirtį ilgalaikėje stažuotėje Anglijoje pagal Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (III etapas) Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Mokytoja pristatė Anglijos švietimo sistemą, pradinio ugdymo ypatumus, papasakojo apie mokyklos bendruomenės  santykius, mokinių neformaliojo švietimo organizavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, globėjais.