Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?

    Pedagogams svarbu žinoti ir diskutuoti, kaip kinta šiuolaikinė pamoka, kokie jos požymiai, kokios esminės ugdymo(si) proceso planavimo ir mokinių pažangos vertinimo strategijos Geros mokyklos sampratos kontekste, kaip ugdymosi proceso kaita, išoriniai ir vidiniai veiksniai veikia/neveikia mokinių savęs vertinimą ir mokymosi pažangos stebėseną. Šiuos ir kitus aktualius ugdymo klausimus pradinių klasių mokytojai analizavo seminare „Kaip siekti kiekvieno mokino pažangos?“, lektorė dr. Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo skyriaus vedėja.