Metodinis pasitarimas „Pradinio ugdymo kokybės gerinimo galimybės“

        Pradinių klasių mokytojų metodinio pasitarimo metu kalbėta apie mokinių ugdymo/si kokybės gerinimo galimybes, rajoninius renginius gabesniems mokiniams, numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, renginiai 2016-2017 mokslo metams. Metodinio būrelio pirmininkė D. Klimienė pristatė lektorių medžiagą iš Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“.

        Pasitarimas vyko Mindūnų amatų centre. Molėtų pradinės mokyklos mokinio močiutė mokytojas vaišino žuviene.