Gerosios patirties seminaras apie skaitymo strategijų taikymą pradinėse klasėse

       Skaityti ir suprasti tekstus – viena iš pagrindinių kompetencijų, kurias privalu išugdyti pradinėse klasėse. Norint išmokyti mokinius skaityti tekstus, mokytojams privalu ne tik gerai išmanyti įvairias skaitymo strategijas, bet ir išmokyti mokinius sąmoningai jomis naudotis bei atsirinkti, kuri strategija ir kada tinka. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos J. Daškevičienė, V. Jakutienė, B. Žukauskienė, A. Kimbartienė bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja D. Lutienė pasidalino gerąja darbo patirtimi apie skaitymo strategijų taikymą atskirose amžiaus tarpsnio grupėse. Seminaro dalyvės klausė paskaitos, analizavo tekstus, atliko praktines užduotis.