Priešmokyklinio ugdymo pedagogai aptarė ugdymo aktualijas

           Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys rajono mokyklose lapkričio 8 d. vykusiame metodiniame pasitarime aptarė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijas ir problemas, aiškinosi kylančius klausimus, dalijosi gerąja patirtimi. Pasitarimą vedė V. Pladienė, „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.