Seminaras „Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams svarbu atskleisti vaikų galias, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, sudominti ir padėti pasirengti mokyklai. Seminare „Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai“ pedagogai susipažino su „Baltų lankų“ vadovėliai“ sukurta ugdymo priemone „Katino dienos“, aptarė tikslingą jos panaudojimą žaidžiant, stebint, tyrinėjant, atliekant praktines ir žodines užduotis, padedant vaikams kokybiškai pasirengti mokyklai. Seminaro lektorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė A. Makutėnienė.