Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai

Žinias apie projektų sampratą, valdymą, planavimą, rengimą ir vykdymą užtikrinant tęstinumą  gilino rajono viešosios bibliotekos, muziejaus, Kultūros centro, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos, švietimo įstaigų atstovai. Tai ES projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, vykdomo Panevėžio ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos, renginys. Mokymus vedė KTU EVF lektorius ir „Choco Group“ vadovas Vytautas Stankevičius.