Protų mūšis, skirtas paminėti Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje        

Paminėdama palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje, Molėtų dekanato dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė organizavo  protų mūšį  „Nemarus mirtingasis“, kurio metu gilinosi į arkivyskupo biografijos faktus, asmenybės raidą, nuopelnus Lietuvos bažnyčiai.

Interaktyviame protų mūšyje dalyvavo Inturkės pagrindinės mokyklos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos, Molėtų gimnazijos ir Molėtų progimnazijos 8-9 kl. mokinių komandos. Nugalėjo Molėtų progimnazijos jaunieji katalikai, kuriuos paruošė tikybos mokytoja D. Pundienė. Gegužės mėnesį nugalėtojai vyks į Kaišiadorių vyskupijos organizuojamą šventę.