Seminaras mokyklų psichologams apie valgymo sutrikimus

      Rajono mokyklų psichologams vyko seminaras „Valgymo sutrikimai“, kurį vedė Leonida Andrijauskienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Seminaro tikslas - supažindinti su valgymo sutrikimų problematika ir psichologo vaidmeniu, susidūrus su valgymo sutrikimų turinčiu klientu.  Valgymo sutrikimai - tai psichikos sutrikimai, kurie visada yra susiję su emociniais sergančio asmens sunkumais ir juos „paslepia“ naudojant savo kūną ar mitybos elgesio keistumus. Diagnozuojant sutrikimą, sudarant gydymo planą ir jį įgyvendinant  dirba profesionalių specialistų komanda. Psichologas yra vienas iš šios komandos narių. Seminaro metu psichologės susipažino su valgymo sutrikimų kilme, simptomatika, identifikavimu bei gydymo ir konsultavimo ypatumais. Taip pat specialistai kalbėjo apie valgymo sutrikimus provokuojančius (rizikos) veiksnius ir apsauginius faktorius.