Molėtų r. mokytojų siekis - kurti gerą mokyklą

Pasitinkant rugsėjį Molėtų švietimo centras rajono mokyklų mokytojus pakvietė į kvalifikacijos tobulinimo renginį „Kuriame gerą mokyklą“. Svarbu naujus mokslo metus pradėti su atnaujintomis žiniomis, gera nuotaika, noru nuolat mokytis, tobulėti. Gausus būrys mokytojų atvyko į Alantos technologijos ir verslo mokyklą. V. Pusvaškis – Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius sveikino mokytojus, džiaugdamasis, vietos renginiui pasirinkimu. Įžvalgomis iš konferencijos UPC pasidalijo A. Laužikienė – mokyklų metodinės tarybos pirmininkė. Mokytojus sveikino su kvalifikacijos tobulinimo prioritetais 2017-2019 metams supažindino R. Žvinienė, Molėtų švietimo centro direktorė. Vicemeras M. Kildišius, būsimo pirmoko tėvas apibrėžė kokią mokyklą laikytų gera, kokybiškai dirbančia. Švietimo centro padėkos įteiktos mokytojams, kurie dirbo su gabiais mokiniais ir parengė juos respublikinėms olimpiadoms, konkursams. Padėkota Molėtų gimnazijai, Molėtų progimnazijai, Molėtų menų mokyklai už suteiktas patalpas mokinių dalykų olimpiadoms, konkursams, už pagalbą, vykdant rajoninius renginius.

„Geros mokyklos kriterijai. Įsivertinimo ir išorės vertinimo sąsajos“ – šią paskaitą mokytojams skaitė L. Gudaitė, NMVA. Mokytojai džiaugėsi aktoriaus V. Kontrimo paskaita „Žmogus ir menas kalbėti“ – praktiškai pritaikoma, šmaikštu, tinka kasdieniam mokytojo darbui.

Alantos dvaro galerijoje mokytojus pasitiko dailininkas V. Žukas. Įdomu sužinoti, atnaujinti žinias apie Alantos dvarą, čia esančią turiningą ekspoziciją apie palaimintąjį T. Matulionį, kuris krikštytas Alantos bažnyčioje.

Gera nuotaika, bičiulių būrys, atnaujintos žinios – puikus startas Rugsėjo darbų pradžiai.