Startavo prevencinės programos „Savu keliu“ mokymai         

Molėtų švietimo centras bendradarbiaudamas su Vilniaus specialiosios pedagogikos centru sukvietė į prevencinės programos „Savu keliu“ 24 akad. val. mokymus Alantos gimnazijos, Molėtų gimnazijos, Molėtų progimnazijos, Inturkės pagrindinės mokyklos ir Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro komandas. Programa penkiose rajono mokyklose startuos jau šiais mokslo metais, spalio mėnesį vyks mokymai ir pristatymai visai mokyklos bendruomenei: mokytojams,  klasių auklėtojams, mokinių tėvams. Klasių auklėtojai 2017-2018 mokslo metais praves bent šešis prevencinius užsiėmimus mokiniams klasių valandėlių metu. Mokiniai įgis žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, bus mokomi atsakingai rinktis, daryti sprendimus.