Seminaras pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams

     Švietimo centro direktorė Romualda Žvinienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2016 m. birželio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizuotame seminare pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galime siekti kartu“. Seminaras skirtas Lietuvos švietimo centrų vadovams. Susirinkusiuosius pasveikino Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas ir Kauno miesto tarybos narė, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė. Dr. Saulius Zybartas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius, informavo centrų vadovus apie pedagogų rengimo, skyrimo, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos gaires. Valstybinio audito ataskaitos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ išvadas pristatė Agnė Baranauskaitė, LR Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė. Audronė Razmantienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, skaitė pranešimą „Žingsniai žmogiškųjų išteklių kokybei: ką įsipareigojo savivaldybių administracijų švietimo padaliniai“. Dr. Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, centrų vadovams pristatė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimo modelį siekiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės. Vytautas Andrėkus, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėjo pavaduotojas, komentavo „Ugdymo sodo“ galimybes vertinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybę. Seminaro dalyviai diskutavo apie nacionalinius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Pertraukos metu seminaro dalyviai turėjo galimybę aplankyti Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykstančias parodas.