Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas

      Rajono matematikos, gamtos mokslų mokytojams vyko 18 akad. val. trukmės mokymų „Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas“ antrasis seminaras, kurį vedė Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Viktorija Sičiūnienė. Mokymų tikslas – praplėsti dalyko mokytojo supratimą apie šiuolaikinę skaitymo kompetenciją, aptarti skaitymo strategijas ir paskatinti mokytoją jas taikyti per dalyko pamokas. Programos dalyviai  atliko savarankiškus tiriamuosius darbus – parengė šiuolaikinį integruotą testą, kuris būtų tinkamas mokinių skaitymo gebėjimams dalyko pamokose ugdyti/vertinti, jį išbandė vienoje klasėje. Antrame seminare šias užduotis nagrinėjo, tobulino, mokėsi  sudėlioti šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančius testus, reflektavo, kokius iššūkius prisiims po šių mokymų.