Molėtų r. mokytojai mokėsi dirbti su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis

Spalio 20-21 d. Molėtų švietimo centre vyko projekto  „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ seminaras „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai“, kurį vedė skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės Andželika Laužikienė, Suginčių pagrindinės mokyklos mokytoja ir Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos mokytoja.

Mokymų dalyviai susipažino su skaitmeninių mokymo priemonių elektronine aplinka „Ugdymo sodas“, praktiškai išbandė ir mokėsi kurti SMP įvairių dalykų pamokoms, susipažino su „debesų“ technologijomis, virtualia mokymosi ir bendradarbiavimo aplinka Edmodo, mokėsi dirbti su mobiliaisiais įrenginiais bei naudoti įvairius mobiliuosius įrankius (Dropbox, QR code, evernote, Team up, Google diskas ir kt.), diskutavo apie SMP panaudojimo galimybes, privalumus ir pritaikymą savo pamokose, susipažino su „Flipped Classroom“ (atvirkštinės klasės) metodu, kūrė klasės valandėlės, panaudojant SMP, scenarijų.