Ankstyvosios intervencijos ir S.M.A.R.T. tėvystės mokymai Molėtų rajono švietimo bendruomenei

Įgyvendinant Lietuvos savivaldybių asociacijos vykdomą projektą „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“, buvo sukurtas pirmasis Lietuvos vaikų apsaugai skirtas praktinis įrankis S.M.A.R.T tėvystė.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės su įrankiu supažindino rajono švietimo bendruomenę. Buvo pravesta 11 mokymų  rajono ugdymo įstaigose, juose dalyvavo apie 170 rajono pedagogų.

Mokymų tikslas – supažindinti, kaip diegti ir taikyti Ankstyvosios intervencijos modelį, kaip parengti veiksmingas praktinio įgyvendinimo schemas ir jas įgyvendinti, kaip taikyti S.M.A.R.T. tėvystės metodinį įrankį ir kaip tinkamai organizuoti jo naudojimą.

Mokymus vedė Molėtų r. švietimo pagalbos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė.